ผู้บริหาร

นายวิชาญ   เกษมจิต
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดบางปลา(เมธีจุลารักษ์) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ศิลปะ นาฎศิลป์
สุขศึกษา พละศึกษา
การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ 
 
facebook

 

 

Home ข้อมูล วิสัยทัศน์

กีฬาสี 54

กีฬาสี 54

กีฬาสีโรงเรียนวัดบางปลา

น้ำท่วมโรงเรียน

น้ำท่วมโรงเรียน

 โรงเรียนวัดบางปลาประสบน้ำท่วมจากแม่น้ำท่าจีน

ปลูกผักเข้าสู่โรงอาหาร

ปลูกผักเข้าสู่โรงอาหาร

 

ปลูกผักเข้าสู่โรงครัว

น้ำท่วมโรงเรียน

น้ำท่วมโรงเรียน

น้ำท่วมโรงเรียน

โครงการเลี้ยงปลาเพื่ออาหารกลางวัน

 

โรงเรียนวัดบางปลาน้อมนำปรัญญาเศรษกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน  โดยให้นักเรียนได้รู้จักการปลูกผักเลี้ยงปลา   

การเลี้ยงปลาในกระชัง


          การเลี้ยงปลาในกระชัง  หมายถึง การเลี้ยงปลาในภาชนะกักขัง ตั้งแต่ลูกปลาไปจนถึงปลาขนาดใหญ่ น้ำสามารถถ่ายเทได้รอบด้านของภาชนะกักขัง

          การเลี้ยงปลาแบบนี้สามารถดำเนินการได้ในแหล่งน้ำทั่วไป ในแม่น้ำ อ่างเก็บน้ำ  คลองส่งน้ำ แม้แต่ในบ่อที่ขุดแร่ ซึ่งมีน้ำขัง หรือแหล่งน้ำที่เต็มไปด้วยตอไม้ก็ใช้ได้  การเลี้ยงปลาในกระชังเป็นวิธีการหนึ่งที่เหมาะสมทั้งทางเศรษฐกิจและการปฏิบัติ นอกจากนั้น วิธีนี้อาจจะนำไปใช้ในแหล่งน้ำกร่อยหรือในทะเลก็ได้การเลี้ยงปลาในกระชังสามารถปล่อยปลาได้หนาแน่น การให้อาหารสมทบที่สมดุลจะทำให้ปลาเจริญเติบโตเร็ว    และให้ผลผลิตสูงในระยะเวลาอันสั้น

          ส่วนประกอบอย่างอื่นของตัวกระชัง ก็คือ
          ๑. ทุ่นสำหรับลอยกระชังชนิดที่ลอยผิวน้ำ ประกอบด้วยทุ่นโลหะหรือพลาสติก หรือท่อพีวีซี (PVC) ปิดหัวท้าย

          ๒. ฝาปิด  ฝาปิดส่วนบนจะช่วยป้องกันศัตรูโดยเฉพาะพวกนก ป้องกันสาหร่ายเกาะตัวกระชัง และป้องกันขโมยและบางโอกาสทำให้ปลาไม่ตื่นตกใจ   กินอาหารดีขึ้น  ฝาปิดอาจทำด้วยอวน  ไม้หรือตาข่ายโลหะ และผักตบชวา

          ๓. ที่ให้อาหารควรจะต้องมี มิฉะนั้นจะสูญหาย ที่ให้อาหารอาจเป็นแป้นสี่เหลี่ยมมีเนื้อที่  ๑ ตารางเมตร หรือถ้าให้อาหารลอยก็ ควรมีกรอบป้องกันอาหารไหลตามน้ำ

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2011 เวลา 16:16 น.)

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

รู้จักกับเรา


บริเวณหน้ามุขโรงเรียนวัดบางปลา
เปิดทำการสอน เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2482

เปิดตำนานตามรอย...
วัดบางปลาตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีน ต.บางปลา

สำรวจความสนใจวิชาเรียน
Joomla! is used for?