ผู้บริหาร

นายวิชาญ   เกษมจิต
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดบางปลา(เมธีจุลารักษ์) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ศิลปะ นาฎศิลป์
สุขศึกษา พละศึกษา
การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ 
 
facebook

 

 

Home ข้อมูล รูปนักเรียน

กีฬาสี 54

กีฬาสี 54

กีฬาสีโรงเรียนวัดบางปลา

น้ำท่วมโรงเรียน

น้ำท่วมโรงเรียน

 โรงเรียนวัดบางปลาประสบน้ำท่วมจากแม่น้ำท่าจีน

ค้นหา     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 นักเรียนชั้นอนุบาล 1 453
2 นักเรียนชั้นอนุบาล 2 426
3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 429
4 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 381
5 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 453
6 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 398
7 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 445
8 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 413
9 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 441
10 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 354
11 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 418
 
รู้จักกับเรา


บริเวณหน้ามุขโรงเรียนวัดบางปลา
เปิดทำการสอน เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2482

เปิดตำนานตามรอย...
วัดบางปลาตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีน ต.บางปลา

สำรวจความสนใจวิชาเรียน
Joomla! is used for?